Oferta

Biuro rachunkowe Profit świadczy usługi:


USŁUGI W ZAKRESIE PROWADZENIA KSIĘGOWOŚCI

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość)
 • prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów wraz z rozliczeniem ZUS właścicieli
 • ewidencja przychodów i wydatków, naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych, prowadzenie ewidencji środków trwałych wyposażenia
 • sporządzanie rejestrów zakupu i sprzedaży Vat
 • sporządzanie sprawozdań finansowych i rocznych zeznań podatkowych
 • reprezentowanie podatnika przed organami skarbowymi również podczas kontroli
 • okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS
 • doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

                                          Już od 150 zł netto 

USŁUGI W ZAKRESIE PROWADZENIA ROZLICZEŃ PŁACOWYCH, ZUS:

 • naliczanie listy płac
 • obsługa umów cywilno-prawnych ( umowy zlecenia, umowy o dzieło)
 • rozliczenia z ZUS przy wykorzystaniu programu płatnik, elektroniczna wysyłka deklaracji
 • rozliczenia podatkowe, sporządzanie deklaracji PIT-4
 • zgłaszanie płatników i pracowników do ZUS
 • sporządzanie różnych dokumentów na potrzeby ZUS
 • sporządzanie deklaracji rocznych dla pracowników, zleceniobiorców ITP.
 • sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu
 • drukowanie informacji ZUS RMUA dla pracowników

 

USŁUGI W ZAKRESIE OBSŁUGI KADROWEJ:

 • zakładanie teczek osobowych pracowników oraz i prowadzenie
 • kompletowanie wszystkich wymaganych dokumentów pracownika
 • sporządzanie umów o pracę, umów zlecenie ITP.,
 • kontrola terminów badań lekarskich, szkoleń BHP ,itp.
 • sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych do ZUS i ich wysyłka
 • wyrejestrowanie pracowników ZUS, wysyłka deklaracji
 • wystawianie świadectw pracy

POMOC I DORADZTWO

 • pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej
 • pomoc przy wyborze formy opodatkowania
 • sporządzanie zeznań podatkowych: PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38
 • Dzięki współpracy z agencją marketingową możemy dodatkowo wykonać :
  • ulotki,
  • wizytówki,
  • stronę www,
  • kampanię promocyjną w Internecie.